Jeden chlapček je chudobný a druhý je bohatý. Pozorne sledujte, čo sa stane, keď si vymenia topánky!

Niektorí z nás si stále myslia, že žijú v nedostatku. Ich život je nešťastný a vždy im bude niečo chýbať. Mnoho z nás má ale na prvý pohľad všetko. Ide však mnohokrát o ilúziu. Predstavte si, že všetko čo máte teraz, ihneď stratíte. Ako by ste sa zachovali v reakcii na takú zradu?

Boli by ste šťastní alebo by ste konečne pochopili svoj nevďak voči svetu. Keď máte kde prespať, máte rodinu a ste zdraví, žijete naozaj nádherným životom. Sú tu samozrejme pokušenia, ktoré človeka zvedú z cesty. Peniaze sú naozaj dôležité, ale nie natoľko, ako rodina, priatelia a pevné zdravie. Nasledujúci príbeh pojednáva o dvoch chlapcoch. Jeden bohatý, druhý chudák. Chudobný si toľko prial byť bohatý, až si role vymenili. Bol po tejto výmene ale naozaj šťastný?